به سایت رسمی شرکت منشور سیمین خوش آمدید

تعریف قفل سخت افزاری و نرم افزاری

تعریف کامل قفل های سخت افزاری و نرم افزاری

قفل در اصطلاح عامیانه کلامی آشناست و از آن برای حفاظت از اشیا مختلف استفاده می شود.
اما مفهوم قفل در دنیای کامپیوتر و دنیای نرم افزار، چیست ؟
امروزه برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از برنامه ها ویا تکثیرغیرقانونی آنها، اصطلا حا به آنها قفل می زنند.

قفل سخت افزاری ( Hardware lock )

چنانچه ازسخت افزارخاصی برای قفل گذاری استفاده شود، به آن قفل سخت افزاری می گوییم. این قفلها بعضی به صورت یک رابط، بر روی پورت پارالل سیستم نصب می شوند که البته هر دو نوع آن عملکرد مشابه دارند.
بخش اصلی قفل، از یک حافظه قابل پاک شدن تشکیل شده که با توجه به نوع و حجم آن، دارای عملکردی متفاوت می باشد و عمدتا به یکی از دو روش زیر عمل می کند:

1) روش اول قفل گذاری به این صورت است که تولید کننده نرم افزار یک یا چند بایت از اطلاعات را در قفل نوشته و برنامه در هنگام اجرا آن را چک می کند. در صورتیکه قفل وجود داشته باشد، برنامه به کار خود ادامه می دهد و اگر قفل وجود نداشته باشد و یا اطلاعات خوانده شده از روی قفل صحیح نباشد، برنامه متوقف شده و با اعلام خطا، از اجرای صحیح، سرباز می زند.
این نوع قفل ها دارای ساختاری ساده، حافظه ای در حد چند بایت، و قیمتی ارزان هستند.
استفاده از این قفل ها بسیار ساده بوده و نیاز به تخصص خاصی ندارد،تنها کافیست که نرم افزار ویژه قفل را ( که توسط شرکت تولید کننده قفل ارائه شده ) اجرا نمود.
در ابتدا که قفل فاقد اطلاعات است، اول یک کلمه دلخواه، به عنوان کلمه عبور درخواست کرده و سپس با توجه به نوع قفل، یک یا چند کلمه اطلاعات را دریافت و در حافظه قفل ثبت کنید. در دفعات بعد می بایست کلمه عبوری که اولین بار ثبت شده، وارد شود تا بتوان به اطلاعات درونی قفل دسترسی داشت. البته بعد از ورود به برنامه این کلمه قابل تغییر است.
در هر صورت، پس از ثبت اطلاعات در قفل، تولید کننده نرم افزار، اطلاعات ثبت شده در یک برنامه چک می کند که نحوه چک کردن اطلاعات، با توجه به نوع قفل متفاوت است.
در بعضی فقط اطلاعات درون قفل چک می شود و در بعضی دیگر، در مرحله اول وجود قفل چک شده و در مرحله بعدی، اطلاعات درون آن چک می شود.

2) روش دیگر قفل گذاری به این صورت است که تولید کننده نرم افزار، بخش کوچکی از برنامه را در حافظه قفل قرار می دهد که در این حالت، چنانچه قفل وجود نداشته باشد برنامه به هیچ وجه، قادر به اجرا و ادامه کار نخواهد بود.
این نوع قفل ها، دارای ساختاری کمی پیچیده، حافظه ای بعضا تا چند کیلو بایت، و قیمتی نسبتَََا گران هستند.
استفاده از این قفل ها، به سادگی نوع قبلی نیست. البته نحوه کلی کار مشابه روش قبلی است.
با اجرای نرم افزار ویژه قفل و وارد نمودن کلمه عبور، باید نام فایلی را که می خواهیم بر روی آن قفل بزنیم، مشخص کنیم، تا بخشی از آن در قفل ثبت گردد.
البته در بعضی دیگر از این نوع قفل ها، که حفاظت بیشتری را انجام می دهند، می بایست توسط تولید کننده نرم افزار دقیقا کنترل شود که چه بخش هایی از فایل باید در قفل ثبت گردد که البته انجام این کار نیاز به تخصص و تجربه کافی دارد، چرا که بعضا ممکن است که خطا در انجام کار، باعث بروز اشکال در برنامه تولیدی بشود.
چون با این کار در واقع بخشی از برنامه در قفل ثبت می گردد، واضح است که هر قفل فقط برای یک نسخه از برنامه می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و به همین علت کاربرد این قفل، کمتر است.

ضمنا نوع دیگری از قفل ها هستند که هر دو روش فوق استفاده می کنند، اما طرفدار چندانی ندارند.

 

قفل سخت افزاری ( Hardware lock )

چنانچه ازسخت افزارخاصی برای قفل گذاری استفاده شود، به آن قفل سخت افزاری می گوییم. این قفلها بعضی به صورت یک رابط، بر روی پورت پارالل سیستم نصب می شوند که البته هر دو نوع آن عملکرد مشابه دارند.
بخش اصلی قفل، از یک حافظه قابل پاک شدن تشکیل شده که با توجه به نوع و حجم آن، دارای عملکردی متفاوت می باشد و عمدتا به یکی از دو روش زیر عمل می کند:

الف) روش اول قفل گذاری به این صورت است که تولید کننده نرم افزار یک یا چند بایت از اطلاعات را در قفل نوشته و برنامه در هنگام اجرا آن را چک می کند. در صورتیکه قفل وجود داشته باشد، برنامه به کار خود ادامه می دهد و اگر قفل وجود نداشته باشد و یا اطلاعات خوانده شده از روی قفل صحیح نباشد، برنامه متوقف شده و با اعلام خطا، از اجرای صحیح، سرباز می زند.

این نوع قفل ها دارای ساختاری ساده، حافظه ای در حد چند بایت، و قیمتی ارزان هستند.
استفاده از این قفل ها بسیار ساده بوده و نیاز به تخصص خاصی ندارد،تنها کافیست که نرم افزار ویژه قفل را ( که توسط شرکت تولید کننده قفل ارائه شده ) اجرا نمود.
در ابتدا که قفل فاقد اطلاعات است، اول یک کلمه دلخواه، به عنوان کلمه عبور درخواست کرده و سپس با توجه به نوع قفل، یک یا چند کلمه اطلاعات را دریافت و در حافظه قفل ثبت کنید. در دفعات بعد می بایست کلمه عبوری که اولین بار ثبت شده، وارد شود تا بتوان به اطلاعات درونی قفل دسترسی داشت. البته بعد از ورود به برنامه این کلمه قابل تغییر است.
در هر صورت، پس از ثبت اطلاعات در قفل، تولید کننده نرم افزار، اطلاعات ثبت شده در یک برنامه چک می کند که نحوه چک کردن اطلاعات، با توجه به نوع قفل متفاوت است.
در بعضی فقط اطلاعات درون قفل چک می شود و در بعضی دیگر، در مرحله اول وجود قفل چک شده و در مرحله بعدی، اطلاعات درون آن چک می شود.

ب) روش دیگر قفل گذاری به این صورت است که تولید کننده نرم افزار، بخش کوچکی از برنامه را در حافظه قفل قرار می دهد که در این حالت، چنانچه قفل وجود نداشته باشد برنامه به هیچ وجه، قادر به اجرا و ادامه کار نخواهد بود.
این نوع قفل ها، دارای ساختاری کمی پیچیده، حافظه ای بعضا تا چند کیلو بایت، و قیمتی نسبتَََا گران هستند.
استفاده از این قفل ها، به سادگی نوع قبلی نیست. البته نحوه کلی کار مشابه روش قبلی است.
با اجرای نرم افزار ویژه قفل و وارد نمودن کلمه عبور، باید نام فایلی را که می خواهیم بر روی آن قفل بزنیم، مشخص کنیم، تا بخشی از آن در قفل ثبت گردد.
البته در بعضی دیگر از این نوع قفل ها، که حفاظت بیشتری را انجام می دهند، می بایست توسط تولید کننده نرم افزار دقیقا کنترل شود که چه بخش هایی از فایل باید در قفل ثبت گردد که ابته انجام این کار نیاز به تخصص و تجربه کافی دارد، چرا که بعضا ممکن است که خطا در انجام کار، باعث بروز اشکال در برنامه تولیدی بشود.
چون با این کار در واقع بخشی از برنامه در قفل ثبت می گردد، واضح است که هر قفل فقط برای یک نسخه از برنامه می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و به همین علت کاربرد این قفل، کمتر است.

ضمنا نوع دیگری از قفل ها هستند که هر دو روش فوق استفاده می کنند، اما طرفدار چندانی ندارند.

قفل نرم افزاری (Software Lock)

چنانچه از روش ها و ترفند های نرم افزاری، برای قفل گذاری استفاده شود، به آن قفل نرم افزاری می گوییم. قفل های نرم افزاری دارای تنوع بیشتری بوده کیفیت و امنیت قفل سخت افزاری را ندارند

اما می توان نحوه عملکرد اکثر آنها را، توسط یکی از ۳ روش ذیل، تشریح نمود:

الف) محدودیت در تعداد کپی(Copy Limited)

در این حالت برنامه نصب کننده نرم افزار، فضای مشخصی در دیسک را با روش خاصی مرمت کرده، و تعداد مجاز نسخه برداری را در آن درج می کند. بدین طریق با هر بار کپی کردن برنامه، یک واحد از این عدد کم می شود و هنگامی که تعداد مجاز آن به صفر رسید، دیگر نمی توان برنامه را بر روی سیستم نصب نمود.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که مگر نمی توان پس از نصب برنامه، از آن پشتیبانی(Back Up) گرفته و سپس از نسخه پشتیبان نیز، بر روی سیستم دیگری استفاده نمود؟
پاسخ منفی است. زیرا هنگام نصب، اطلاعاتی راجع به سخت افزار سیستم که می تواند مثلا شامل نوع قطعات و یا شماره سریال قطعات باشد، در جایی، در محدوده قفل ذخیره می شود و از این پس هر بار در هنگام اجرای برنامه، این اطلاعات به دقت چک می شود و در صورت هرگونه تغییر، برنامه اجرا نمی شود.

ب) استفاده از دیسکت، در هنگام اجرای برنامه (Disk Required)

در این حالت، دیسکت مورد نظر، یا به روش خاصی فرمت می شود و سپس در هنگام اجرا، اطلاعات روی آن بررسی می شود، و یا اینکه قسمتی از دیسکت را بصورت فیزیکی و عمدی خراب می کنند و در اینجا، در واقع همان صدمه ای که به عمد، بر سطح دیسکت وارد شده است، به عنوان قفل و محافظ نرم افزار عمل می کند.
از این پس برای انتقال برنامه از یک سیستم به سیستم دیگر، این فلاپی مانند قفل سخت افزاری عمل می کند و می بایست مختصات آن توسط برنامه تایید شود و چنانچه این فلاپی در درایو نباشد، برنامه اجرا نخواهد شد.

قفل سی دی (اجرا از روی سی دی)

با متداول شدن سی دی ویا لوح فشرده، روش جدیدی در قفل گذاری ابداع شد و آن اجرای برنامه از روی سی دی است.
در این حالت برنامه هنگام اجرا، به سی دی رجوع کرده و نقاط خاصی از آن را چک می کند. این نقاط بخش هایی هستند که به صورت فیزیکی علامت گذاری شده اند ودر واقع به نوعی صدمه دیده اند و معمولا این خرابی با تابش اشعه لیزر انجام می شود.
به این ترتیب به اصطلاح نقاط معینی از سی دی لیزرسوز می شود. این نقطه یا نقاط، به عنوان قفل سی دی عمل می کند و از عمل تکثیر یا کپی برداری و همچنین استفاده غیر مجاز از آن جلوگیری به عمل می آورد.

در خاتمه سوالی که در مورد سه روش فوق ذکر مطرح است، این است که آیا می توان قبل از نصب، از دیسکت ها و سی دی های قفل گذاری شده کپی تهیه کرد و سپس آنها را نصب کرد؟

پاسخ منفی است، زیرا همانگونه که اشاره شد، یا بخشی از دیسکت و یا تمامی آن، به روش خاصی فرمت می شود که قابل کپی برداری نیست و یا اینکه محل ونقاطی که بر روی دیسکت و یا سی دی، به صورت فیزیکی و عمدی صدمه دیده اند، اجازه کپی برداری را نمی دهند و مانع از انجام این کار می شوند.

آرم یک فناوری پیشرفته برای محافظت از حریم خصوصی نرم افزار است

مطالعه ای که توسط شرکت تحقیقاتی فناوری اطلاعات IDC انجام شد، نشان داد که تقریباً از هر سه نسخه نرم افزار محاسبات شخصی نصب شده و استفاده شده روی رایانه های شخصی، یک نسخه لو رفته است. در حالی که این میزان دزدی نرم افزاری از کشوری به کشور دیگر درحال افزایش است و همچنین در جهان سال های زیادی است که این اتفاق بصورت مکرر اتفاق می افتند.

اگر شما یک تولید کننده نرم افزار هستید و می خواهید در بازار بسیار رقابتی نرم افزار موفق بمانید، آخرین چیزی که می توانید از عهده آن برآیید این است که دو سوم درآمد خود را به خاطر سرقت نرم افزار از دست بدهید. بنابراین کاری که باید انجام دهید این است که شما به یک راه حل محکم برای حفاظت از نرم افزارتان پیدا کنید و همچنین با هزینه کم نیاز دارید که سریع و آسان اجرا شود.

قفل سخت افزاری آرم ! تنها راه حل شماست…

ARM یک قفل سخت افزاری USB است که معمولاً به عنوان دانگل شناخته می شود. دانگل امن ترین راه حل برای جلوگیری از سرقت نرم افزار است. این مکانیسم شامل یک کلید سخت افزاری (یا قفل) است که به یک پورت USB در رایانه متصل می شود » برنامه  محافظت شده قبل از ادامه اجرا به این کلید برای تأیید دسترسی احتیاج پیدا میکند » شماره های ثبت شده قبل از ارسال توسط ناشر نرم افزار در دانگل بارگذاری می شوند.

آیا می توان دانگل ها را هک کرد؟ خوب، از آنجایی که دانگل‌ها دستگاه‌های سخت‌افزاری خارجی هستند، به همان سطحی از هک شدن که راه‌حل‌های حفاظت نرم‌افزاری رایج هستند، حساس نیستند. به همین دلیل این فناوری از گزینه های قفل نرم افزار ایمن تر است. علاوه بر این، دانگل‌ها انعطاف‌پذیری بالاتری نسبت به سایر اشکال حفاظت از کپی ارائه می‌دهند، زیرا محدود به یک رایانه شخصی نیستند. به طور مشابه، دانگل ها برای بازیابی پس از خرابی سیستم، یا تعویض یا ارتقاء رایانه شخصی مساعدتر هستند.

قفل محافظ نرم افزار arm  امنیت بیشتری را ارائه می دهد و در عین حال یکپارچگی واقعی را در برنامه های شما ارائه می دهد.

همین امروز درآمد نرم افزار خود را افزایش دهید – از arm برای محافظت درصد عظیمی از مجوزهای نرم افزاری خود استفاده کنید که غیر این صورت اطلاعات شما به سرقت میرود!
مدار هوشمند CPU منحصر به فرد

armlock که دقیقاً مطابق با استانداردهای NIST است، بر اساس یک طراحی مدار هوشمند CPU منحصر به فرد ساخته شده است که از یک CPU 8 بیتی همراه با یک EEPROM 1024 بایتی تشکیل شده است. این امر arm lock را نسبت به سایر فناوری های دانگل ساده ASIC و ساده EEPROM ایمن تر می کند

جلوگیری از کپی از نرم افزار

از هر برنامه ای محافظت کنید
حفاظت PC Guard مستقیماً روی برنامه‌ها و ماژول‌های کامپایل شده با قرار دادن آنها در پاکت امنیتی اعمال می‌شود. این بدان معنی است که تقریباً هر نوع ویندوز بومی (مدیریت نشده)، چارچوب دات نت، هسته ویندوز دات نت، برنامه های کاربردی استاندارد و غیراستاندارد را می توان بدون توجه به زبان برنامه نویسی مورد استفاده محافظت کرد.

سازگاری

برنامه های محافظت شده بر روی آخرین سیستم عامل های ویندوز دسکتاپ و سرور 32 بیتی و 64 بیتی اجرا خواهند شد. برنامه های محافظت شده را می توان از هر دستگاه ذخیره سازی مانند هارد دیسک، درایو usb یا مستقیماً از فضای ذخیره سازی فقط خواندنی مانند سی دی یا دی وی دی اجرا کرد.

راه حل خارج از جعبه

به طور پیش فرض، هیچ برنامه ریزی اضافی و ویرایش کد منبع مورد نیاز نیست. قفل سخت افزاری می تواند توسط همه افراد، از مبتدیان تا توسعه دهندگان نرم افزار حرفه ای استفاده شود. فرآیند حفاظت ساده و موثر است. تنظیمات پروژه را بر اساس نیاز خود تنظیم کنید و روی Protect کلیک کنید! دکمه رمزگذاری برنامه خودشه!

برنامه در طول فرآیند حفاظت، رمزگذاری شده و کد حفاظتی ما در آن تعبیه شده است. پکت امنیتی از تعداد زیادی لایه رمزگذاری و کدهای ضد اشکال زدایی و ضد مهندسی معکوس تشکیل شده است و شامل تمام عملکردهای حفاظتی است.

کد حفاظتی کنترل راه‌اندازی – بررسی وضعیت مجوز – محدودیت‌های نمایشی – یکپارچگی برنامه – مقداردهی اولیه داده‌های مورد نیاز – رمزگشایی برنامه محافظت شده و انتقال کنترل بدون ریختن کد رمزگشایی شده به هارد درایو.

پیشرفت قفل های سخت افزاری

قفل های سخت‌افزاری یا «دانگل» ماژول‌های سخت‌افزاری هستند که به رایانه شما متصل می‌شوند و با نرم‌افزار در حال اجرا بر روی رایانه ارتباط برقرار می‌کنند، به گونه‌ای که نرم‌افزار بدون دستگاه قفل سخت‌افزاری به طور کامل یا اصلاً کار نمی‌کند. دستگاه‌های قفل سخت‌افزاری معمولاً نوعی رمزگذاری الگوریتمی را در مدار میکروالکترونیکی روی برد خود وارد می‌کنند. در برخی از مدل‌های قفل‌های سخت‌افزاری، این الگوریتم‌های رمزگذاری می‌توانند بسیار پیشرفته باشند. بسیاری از قفل‌های سخت‌افزاری مقداری حافظه غیرفرار داخل برد را برای دسترسی نرم‌افزار فراهم می‌کنند. برخی از دستگاه‌های قفل حتی دارای ساعت‌های بی‌درنگ برای پیگیری اطلاعات تاریخ و زمان هستند، مانند زمانی که مجوز موقت یا نسخه آزمایشی برنامه منقضی می‌شود.
01
تولید کاور و مونتاژ قطعات توسط کارشناسان
02
تست سلامت قطعات قفل
03
تست و بازبینی کلی توسط بخش QC
04
بسته بندی و آماده سازی جهت ارائه به مشتریان

نتایج به دست آمده

اگر نرم افزارتان را از دست هکرها در امان نگهدارید بهترین روش قفل سخت افزاری است زیرا از لحاظ امنیت بهترین روش است و بسیار توجیح اقتصادی دارد.
کاهش مرجوعی ها 85%
افزایش تنوع رنگ 32%
افزایش میزان دانش کارشناسان 95%
افزایش استحکام در برابر ضربه 71%

درباره ما

شرکت دانش بنیان منشور سیمین سال 1374 در حوزه الکترونیک و امنیت نرم افزار شروع به فعالیت نمود و تا به امروز با ساخت بیش از 100 محصول به عنوان یکی از مدعیان در حوزه های الکترونیک،نرم افزار، امنیت نرم افزار و مکانیک در کشور می باشد، این شرکت علاوه بر موفقیت در تولیدات خود، اعم از محصولات در حوزه امنیت نرم افزار و اتوماسیون صنعتی، در تحقیقات و نو آوری نیز همواره تلاش نموده و موفق بوده است. اختراعات ثبت شده، گواهی های اخذ شده و تقدیر نامه های فراوان کسب شده، گواه این ادعاست.
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • Custom attributes
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
لیست علاقه مندی ها 0